Filter

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej

Published Date

Burmistrz Iłowej ogłosił nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: "STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM w Iłowej - OFERTA" do 03.12.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27 - I piętro, sekretariat pokój nr 14.

Szczegóły oferty

Małgorzata Kondraciuk
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ePUAP

Published Date

Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Czad - tlenek węgla !!!

Published Date

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych. Zachodzi to przede wszystkim w przypadku braku dopływu powietrza do urządzenia grzewczego, zwłaszcza termy gazowe. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelne, a wentylacja jest niedrożna lub uszczelniona na zimę.

Instrukcja postępowania dla użytkowników pieców opalanych węglem, drewnem lub innymi paliwami, gdzie może dojść do zaczadzenia 

Źródło: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/wbzk/warto_wiedziec.html

POMOC PRZY SKŁADANIU NOWYCH DEKLARACJI

Published Date

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2014 r., właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć NOWĄ DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Iłowej będą pomagać przy wypełnianiu "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" z obowiązującymi zmianami od dnia 1 stycznia 2014 r. w terminach podanych poniżej:

Informacje nt. zmian wysokości opłaty za odpady komunalne

Published Date

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, od dnia 1 stycznia 2014 r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązywać będzie nowa stawka opłaty w wysokości 14,38 złotych/mieszkańca/miesięcznie za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów 17,38 złotych/mieszkańca/miesięcznie).

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu naliczenia opłaty do 14 stycznia 2014 r.

Ewa Gaweł
Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji

Mikołajki 2013

Published Date

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej serdecznie zaprasza 6 grudnia o godzinie 17:00 na Spotkanie z Mikołajem. Na dzieci czekać będzie wiele atrakcji.
Zaprezentowany zostanie spektakl pt. "Calineczka" w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum, przybyłych zabawiać będzie uśmiechnięty klown, odbędzie się maraton zumby dla dzieci, przewidziany jest słodki poczęstunek, a przede wszystkim, przybędzie Święty Mikołaj!
Dzieci ze świetlic wiejskich w Czyżówku, Borowem, Czernej i Koninie Żagańskim zostaną przywiezione na zabawę autokarem.

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa lubuskiego 27-11-2013

Published Date

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega: MARZNĄCE OPADY – w dniu 27 listopada 2013 r. od godziny 19:00 do godziny 23:00 wystąpią marznące opady deszczu lub mżawki - DROGI ŚLISKIE

Roman Andzel - Sekretarz Gminy Iłowa

Zaprojektuj logo portalu wrota lubuskie

Published Date

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie znaku graficznego portalu "Wrota Lubuskie". Nowe logo - znak ma kreować wizerunek portalu w regionie. Konkurs adresowany jest do wszystkich, w szczególności do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną.

Swoje prace można składać do 03.01.2014 r.

Ogłoszenie wyników: 14.01.2014 r.

Na autora zwycięskiego projektu czeka nagroda – tablet SAMSUNG GALAXY TAB 2/7”.

Regulamin konkursu

Oświadczenie

Izabela Kopeć
Kierownik Projektu "Lubuski e-Urząd"

Plac zabaw przy ul. Piaskowej

Published Date

21 listopada 2013 r. dokonano odbioru technicznego zadania p.n. "Budowa placu zabaw w Iłowej przy ul. Piaskowej".

Wykonawcą inwestycji była firma "FIOR" Sp. z o.o. z Wrocławia, która w wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego złożyła najkorzystniejszą ofertę z ceną wykonania placu zabaw w kwocie 99.229,39 zł brutto.

Na placu zabaw zamontowano bujaki na sprężynach, huśtawki, karuzelę, zestaw zabawowy duży, altanę sześciokątną ze stołem i ławeczkami, ławki parkowe, kosze na śmieci i regulamin placu zabaw. Plac zabaw wysypano piaskiem, a całość ogrodzono panelami systemowymi. Dojście do placu wykonano z kostki brukowej. Powyższe zadanie jest dofinansowanie przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Galeria

Zygmunt Zarzeczny
Kierownik USC

XXXI sesja Rady Miejskiej w Iłowej - zawiadomienie

Published Date

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XXXI sesję Rady Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 03 grudnia 2013 r. o godz. 14:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ul. Żagańska 15.

ZAWIADOMIENIE

Józef Brzezicki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej

Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw sportu

Published Date

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw sportu – pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10.12.2013 r. do godz. 15.00 do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej, ul. Piaskowa 2a, 68-120 Iłowa, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze" (decyduje data wpływu do gimnazjum). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej.

Szczegóły oferty

Jolanta Dąbrowska
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej

Dostawa sprzętu ogrodniczego

Published Date

Projekt "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Partnerami projektu są Gmina Wachau i Stowarzyszenie Seifersdorfer Thal e.V.

Das Projekt "Das Grenzgebiet wird schöner - die Rekonstruktion des Schlossparkes in Iłowa" wird von den Fӧrdermitteln der Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 mitfinanziert Die Partner des Projektes sind die Gemeinde Wachau und der Verein Seifersdorfer Thal e.V.

W dniu 18.11.2013 r. został dostarczony sprzęt ogrodniczy oraz urządzenia przeznaczone do prac pielęgnacyjnych i porządkowych wykonywanych na terenie Parku Dworskiego, w ramach projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Sprzęt i urządzenia zostały dostarczone przez firmę Agro-Estetyka z siedzibą w Gnieźnie, która wygrała przetarg ogłoszony przez gminę Iłowa.

Galeria

Magdalena Muzika
Asystent ds. promocji projektu

Informacja dot. wywozu odpadów

Published Date

Zakłady Usługowe Zachód zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iłowa uprzejmie proszą o wystawienie odpadów segregowanych do godziny 7:00 w dniach wyznaczonych na odbiór tych odpadów tj.:

  • 27.11.2013 r. - miasto Iłowa
  • 28.11.2013 r. - tereny wiejskie

Jacek Szary
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa lubuskiego

Published Date

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega: 25 listopada 2013 r. w województwie lubuskim od północy do godziny 7:00 temperatura minimalna od -2 °C do 0 °C, a przy gruncie od -3 °C do -1 °C - DROGI ŚLISKIE

Roman Andzel - Sekretarz Gminy Iłowa

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Published Date

20 listopada 2013 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej odbyło się uroczyste uhonorowanie par z naszej gminy, które przeżyły pięćdziesiąt lat w związku małżeńskim.

"Złote gody" w tym roku obchodzili:

  1. Maria i Tadeusz Bielewicz
  2. Irena i Zygmunt Lachowscy
  3. Stanisława i Bronisław Tymczyszyn
  4. Lorica i Ryszard Wojciechowscy

Prezydent RP przyznał dostojnym Jubilatom medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". W imieniu Prezydenta RP medale wręczył Burmistrz Iłowej Pan Adam Gliniak. Następnie Burmistrz oraz Pan Zygmunt Zarzeczny z USC złożyli na ręce Jubilatów bukiety kwiatów i pamiątkowe dyplomy.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć w galerii >> GALERIA

Zygmunt Zarzeczny
Kierownik USC

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej

Published Date

Burmistrz Iłowej ogłosił nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: "STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM w Iłowej - OFERTA" do 03.12.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27 - I piętro, sekretariat pokój nr 14.

Szczegóły oferty

Małgorzata Kondraciuk
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Szkolenie z rozliczania projektów

Published Date

"Łużycka Lokalna Grupa Rybacka" zaprasza wszystkich zainteresowanych beneficjentów do udziału w bezpłatnym szkoleniu z rozliczania projektów, które odbędzie się  2 grudnia 2013 r. w siedzibie "ŁLGR" przy ul. Kopernika 19 w Lubsku o godzinie 9.00.
Tematyką szkolenia będzie rozliczanie projektów i wypełnianie wniosków o płatność. Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych, które pozyskały środki z PO RYBY 2007-2013 do wzięcia udziału w szkoleniu - nr tel. 68 457 61 52 i 68 457 61 53.

M. Miklaszewska
Łużycka Lokalna Grupa Rybacka

"Bombka na świąteczną choinkę"

Published Date

Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn "Bombka na świąteczną choinkę". Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 12 grudnia 2013 r. Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

Regulamin

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Halloween w Czyżówku

Published Date

8 listopada 2013 r. w Ośrodku Integracji Społecznej w Czyżówku odbyła się zabawa halloweenowo andrzejkowa dla dzieci i młodzieży. Przygotowana ona została przez koordynator ośrodka Małgorzatę Ślebiodę, a także dzieci uczęszczające do świetlicy. W trakcie imprezy na uczestników czekało wiele zabaw i konkursów z nagrodami. Wieczór urozmaiciły również andrzejkowe wróżby i słodki poczęstunek.

Fotogaleria

Małgorzata Ślebioda
Koordynator Ośrodka Integracji Społecznej w Czyżówku

Awaria wodociągu

Published Date

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej informuje, że dziś w godzinach rannych nastąpiła awaria głównej rury wodociągowej. Pracownicy zakładu przystąpili do usuwania uszkodzenia. W związku z tym na terenie miasta Iłowa nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik ZGKiM
Piotr Kowalski

Z piłkarskich boisk

Published Date

Piłkarze Piasta Iłowa nie zdołali pokonać rywala w wyjazdowym meczu.

Spójnia Ośno Lubuskie :: Piast Iłowa 2::1

Honorową bramkę dla iłowian zdobył Mateusz Góra w 23 min. meczu.
W 16 kolejce spotkań nasi piłkarze zmierzą się w wyjazdowym meczu z liderem IV ligi lubuskiej Dębem Przybyszów. Początek spotkania 16 listopada 2013 r. o godzinie 13:00.

Nabór na stanowisko koordynatora ośrodka integracji społecznej - świetlicy wiejskiej w Klikowie

Published Date

Działając na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70 , poz. 473 z 2007 roku)

Burmistrz Iłowej
ogłasza nabór na stanowisko koordynatora ośrodka integracji społecznej - świetlicy wiejskiej
działającej na terenie gminy Iłowa: Klików

"Ale pasztet"

Published Date

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków kuchni regionalnej do udziału w konkursie kulinarnym "Ale pasztet".

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Borów Dolnośląskich w tym do właścicieli Gospodarstw Agroturystycznych, pensjonatów i innych obiektów noclegowych, do restauratorów, lokalnych rzemieślników i sklepikarzy, osób zajmujących się produkcją miodów, do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz do tych wszystkich, którzy chcą podzielić się z nami przepisami na kuszące swoim wyglądem, zapachem oraz smakiem i aranżacją potrawy i dania przygotowane na bazie wszechobecnych owoców lasu.

Z boisk piłkarskich

Published Date

Piłkarze Piasta zwyciężyli w meczu na własnym stadionie.

Piast Iłowa :: Orzeł Międzyrzecz 3::2

Bramki dla iłowian zdobyli: A. Bagiński (61 min.) oraz M. Świrlik (69 i 80 min.).
Kolejny mecz rozegrany zostanie 9 listopada 2013 r. o godz. 13:00. Piłkarze Piasta jadą do Ośna Lubuskiego, by zmierzyć się z miejscową Spójnią.

Liczba odwiedzin

Dziś0
Wczoraj0
Tydzień0
Miesiąc0
Ogółem214216

Użytkownicy online

We have 8 guests and no members online

Statystyki

Visitors
5
Articles
567
Articles View Hits
736803

Serwis www.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

Polityka prywatności

2012 Iłowa. Serwis Internetowy Miasta Iłowa
Powered by Joomla 1.7 Templates